24x7 monitoring

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening is het voorkomen van problemen. Daarom houden we de beschikbaarheid en laadtijden van de websites van onze relaties in de gaten met 24×7 monitoring.

Pull monitoring

Voor het monitoren van de beschikbaarheid en laadtijden maken we gebruik van pull monitoring. Hiervoor vertrouwen wij op de diensten van StatusCake. Elke minuut controleert StatusCake vanaf verschillende locaties (45+) of een website voor een eindgebruiker daadwerkelijk bereikbaar is. In geval van eventuele problemen voert StatusCake een aantal extra controles uit om ‘valse meldingen’ zoveel als mogelijk te voorkomen.

Wanneer uit diverse controles blijkt dat een website inderdaad niet bereikbaar is, worden wij hiervan automatisch op de hoogte gebracht en kunnen we direct actie ondernemen.

Transactie monitoring

Voor relaties met een website serviceabonnement monitoren we niet alleen of een website bereikbaar is, maar ook of deze correct en volledig geladen wordt èn probleemloos functioneert. Op deze manier kunnen we ook inspringen bij problemen op applicatie niveau met behulp van transactie monitoring. Handig als klanten wel een bestelling kunnen plaatsen in een webshop, maar niet kunnen afrekenen omdat het iDEAL systeem van de bank kampt met een storing.

Ook in deze vervelende situatie worden wij automatisch op de hoogte gebracht, en kunnen we er binnen enkele minuten voor zorgen dat klanten alsnog kunnen afrekenen met iDEAL via een andere (backup) partij.

Push monitoring

Sinds enkele maanden maken we ook gebruik van push monitoring om webapplicaties en systemen in de gaten te houden. Bij pull en transactie monitoring wordt er gekeken of een website of webapplicatie bereikbaar is vanaf het internet. Met push monitoring houden we in de gaten of een website of webapplicatie zelf contact opneemt met het monitoringssysteem om te laten weten dat alles in orde is. Is dat niet het geval, dan worden wij hiervan ook direct op de hoogte gebracht en kunnen we alsnog actie ondernemen.

Helaas kunnen we niet voorkomen dat er soms een probleem optreed, maar met een geavanceerd monitoringssysteem kunnen we wel snel ingrijpen als dat nodig is. En kunnen we problemen in de meeste gevallen al oplossen nog voordat een klant contact met ons op hoeft te nemen.

Voorkeuren
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.