Privacy

We respecteren de privacy van onze bezoekers, relaties en opdrachtgevers en gaan daar serieus mee om

Algemeen

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u één van onze diensten afneemt. We hebben deze gegevens nodig voor de facturatie en om het gebruik van diensten mogelijk te maken. Hiervoor vragen we om uw bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. We vragen ook om uw betaalgegevens om de afgenomen diensten aan u te kunnen facturen. Daarnaast verzamelen we ook gegevens wanneer u zich abonneert op onze e-mail nieuwsbrief, een offerte aanvraagt of een vraag stelt via het contactformulier, e-mail of WhatsApp..

Welke gegevens verzamelen we

We verzamelen contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en IP-adres. Daarnaast verzamelen we gegevens over eerdere bestellingen en het gebruik van onze diensten. We houden ook bij wanneer en waarover we met u hebben gesproken. Stuurt u ons een e-mail, dan worden uw naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van de conversatie bewaard.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren, een account aan te maken, te factureren en voor het beantwoorden en opvolgen van vragen, wijzigingen en eventuele problemen in relatie tot onze dienstverlening en software. We bewaren daarnaast verkeers- en locatiegegevens zoals uw IP-adres om u veilig gebruik te kunnen laten maken van onze diensten, het voorkomen van fraude en het oplossen van klachten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden nimmer gedeeld met andere partijen of instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder uw toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op ons bedrijf, software, onze website en de rechten of bezittingen van ons bedrijf, website en software te beschermen en verdedigen, en in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Soms moeten we uw persoonsgegeven delen met andere partijen om een aangevraagde dienst te kunnen leveren. Daarnaast maken we gebruik van systemen of diensten van partners en leveranciers waarbij het mogelijk is dat deze partij toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Sommige partners en leveranciers zijn gevestigd in Duitsland, België en de Verenigde Staten. Deze partners en leveranciers zorgen voor de juiste waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Hoe beveiligen we uw gegevens

We beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen ons bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging, twee staps verificatie (2FA) en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in gecertificeerde datacenters in Nederland, Duitsland en Ierland.

Voor zover partners en leveranciers toegang moeten hebben tot uw gegevens, zorgen we dat dit veilig gebeurt. De betreffende partner of leverancier ontvangt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de dienstverlening. We vermelden expliciet dat deze gegevens adequaat beveiligd dienen te worden. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

Als bestaande relatie heeft u met uw relatienummer en wachtwoord toegang tot uw persoonlijke omgeving op onze website en inzage in uw gegevens. Indien uw gegevens in onze administratie onjuistheden bevat, kunt u deze laten wijzigen. Ook kunt u hier aangeven of u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden over belangrijke informatie in relatie tot de door u afgenomen diensten en onze dienstverlening.

U heeft het recht om vergeten te worden. U kunt ons vragen om, na identificatie, uw gegevens uit ons klantenbestand te verwijderen. In bepaalde situaties kunnen we niet aan uw verzoek voldoen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om financiële informatie 7 jaar te bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, informeren wij u over de reden.

CloudFlare DNS en beveiliging

Om onze website en achterliggende systemen te beschermen tegen online beveiligingsrisico’s, wordt de DNS omgeleid via CloudFlare. CloudFlare verzamelt geen gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website.

De verkeersgegevens worden door CloudFlare opgeslagen op buitenlandse servers. Wij hebben CloudFlare niet toegestaan deze verkeersgegevens aan derden te verstrekken. Verkeersgegevens kunnen alleen aan derden worden verstrekt indien CloudFlare hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens CloudFlare verwerken.

E-mail nieuwsbrief

Periodiek versturen we een nieuwsbrief per e-mail waarmee relaties en geinteresseerden op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze dienstverlening. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u zich direct kunt afmelden.

Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief maken wij gebruik van Brevo. Het abonneebestand wordt door Brevo opgeslagen op servers binnen de Europese Unie op onze eigen servers alsmede op Google Cloud. We hebben Brevo niet toegestaan het abonneebestand aan derden te verstrekken. Brevo kan het abonneebestand alleen aan derden verschaffen indien Brevo hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en het privacybeleid worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.