Privacy

We respecteren de privacy van onze bezoekers, relaties en opdrachtgevers. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy

We respecteren de privacy van onze bezoekers, relaties en opdrachtgevers. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties en opdrachtgevers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit het gebruik van onze diensten zoals website en webapplicatie ontwikkeling, webhosting en het gebruik van onze website.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u één van onze diensten afneemt. We hebben deze gegevens nodig voor de facturatie en om het gebruik van diensten mogelijk te maken. Hiervoor vragen we om uw bedrijfsnaam, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer u wilt betalen via automatische incasso, vragen we ook om uw bankgegevens.

Daarnaast verzamelen we ook gegevens wanneer u zich abonneert op onze e-mail nieuwsbrief, een offerte aanvraagt of een vraag stelt via het contactformulier, ticketsysteem, e-mail of livechat.

Welke gegevens verzamelen we

We verzamelen contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en IP-adres. Daarnaast verzamelen we gegevens over eerdere bestellingen en het gebruik van onze diensten. We houden ook bij wanneer en waarover we met u hebben gesproken. Stuurt u ons een e-mail of neemt u contact op via het support ticketsysteem, dan worden uw naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van de conversatie bewaard.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren, een account aan te maken, te factureren en voor het beantwoorden en opvolgen van vragen, wijzigingen en storingen. We bewaren verkeers- en locatiegegevens zoals uw IP-adres om u veilig gebruik te kunnen laten maken van onze diensten, het voorkomen van fraude en het oplossen van klachten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden nimmer gedeeld met andere partijen of instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Ferry Heijnen.nl geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder uw toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op Ferry Heijnen.nl of haar website, de rechten of bezittingen van Ferry Heijnen.nl en haar website te beschermen en verdedigen, en in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Soms moeten we uw persoonsgegeven delen met andere partijen om een aangevraagde dienst te kunnen leveren. Daarnaast maken we gebruik van systemen of diensten van partners en leveranciers waarbij het mogelijk is dat deze partij toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Sommige partners en leveranciers zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Deze partners en leveranciers zorgen voor de juiste waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Hoe beveiligen we uw gegevens

We beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen het bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging, twee staps verificatie (2FA) en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in gecertificeerde datacenters in Nederland, Duitsland en Ierland.

Voor zover partners en leveranciers toegang moeten hebben tot uw gegevens, zorgen we dat dit veilig gebeurt. De betreffende partner of leverancier ontvangt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de dienstverlening. We vermelden expliciet dat deze gegevens adequaat beveiligd dienen te worden. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

Als bestaande relatie heeft u met uw relatienummer en wachtwoord toegang tot Accountbeheer en inzage in uw gegevens. Indien uw gegevens in onze administratie onjuistheden bevat, kunt u deze direct wijzigen. Ook kunt u hier aangeven of u per e-mail op de hoogte gehouden wilt worden over belangrijke informatie in relatie tot de door u afgenomen diensten en onze dienstverlening.

U heeft het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat u ons kunt vragen om uw gegevens uit ons klantenbestand te verwijderen. In bepaalde situaties kunnen we niet aan uw verzoek voldoen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om financiële informatie 7 jaar te bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, informeren wij u over de reden.

CloudFlare DNS en beveiliging

Om onze website en achterliggende systemen te beschermen tegen online beveiligingsrisico’s, wordt de DNS van onze website omgeleid via CloudFlare. CloudFlare verzamelt geen gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website.

De verkeersgegevens worden door CloudFlare opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben CloudFlare niet toegestaan deze verkeersgegevens aan derden te verstrekken. Verkeersgegevens kunnen alleen door CloudFlare aan derden worden verstrekt indien CloudFlare hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens CloudFlare verwerken.

E-mail nieuwsbrief

Periodiek versturen we een nieuwsbrief per e-mail waarmee relaties en geinteresseerden op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze dienstverlening. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u zich direct kunt afmelden.

Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailjet. Het abonneebestand wordt door Mailjet opgeslagen op servers in Duitsland. We hebben Mailjet niet toegestaan het abonneebestand aan derden te verstrekken. Mailjet kan het abonneebestand alleen aan derden verschaffen indien Mailjet hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Openbare gegevens domeinnaamhouders

De ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) heeft bepaald dat de gegevens van de eigenaar van een domeinnaam openbaar moeten zijn. De gegevens worden openbaar gemaakt in de zogenaamde WHOIS database. Deze bevat de o.a. de naam, postadres en e-mailadres van de eigenaar van een domeinnaam.

Wanneer u als domeinhouder een gegronde reden heeft deze gegevens niet openbaar te laten worden, kunt u schriftelijk een verzoek indienen. Een commissie zal een afweging maken tussen het belang van het zichtbaar zijn van de gegevens in de WHOIS en het belang van de domeinnaamhouder die bezwaar heeft gemaakt tegen opname van de gegevens in het openbare gedeelte van het register.

In geval van een .nl domeinnaam kunt u meer informatie hierover vinden op de website van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Voor andere extensies kunt u terecht op de website van de World Intellectual Property Organization (WIPO).

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. Ferry Heijnen.nl draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Privacybeleid wijzigingen

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en het privacybeleid worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar [email protected]. We zullen zo snel mogelijk reageren.

Voorkeuren
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.